Wil je graag lid worden van onze club.


Iedereen kan en mag lid worden van VZW De Pajottenlanders!

 

Mogelijkheid 1 - normaal lid:

 

Je betaalt per jaar slechts €13 als eerste lid
en €3 per bijkomd lidmaatschap voor een gezinslid, wonende op hetzelfde adres.

 

Het gezin ontvangt dan één clubblad via de post.
(3maandelijks)

 

Mogelijkheid 2 - online lid:

 

Je betaalt per jaar slechts €5 als eerste lid
en €3 per bijkomd lidmaatschap voor een gezinslid, wonende op hetzelfde adres.

 

Het gezin ontvangt dan één clubblad via e-mail
(3maandelijks)

 

Door lidmaatschap geeft het lid toestemming aan vzw De Pajottenlanders voor verzameling en verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden binnen de clubdoelstellingen zoals versturen van het clubblad en uitnodiging voor club-activiteiten. U kan altijd uw gegevens opvragen, laten aanpassen of laten verwijderen via het secretariaat.

 

Om deel te kunnen nemen aan tentoonstellingen dient men over een fokkerskaart te beschikken.
De aansluitingskost bij het VIVFN is niet inbegrepen in het lidgeld van onze club.

 

Om bij VZW De Pajottenlanders een fokkerskaart te kunnen bestellen moet je aangesloten ('lid') zijn van onze vereniging.

 

Kostprijs:
-Eerste kaart van het gezin aan 15 € (*), inclusief fokkersboek en een abonnement op "Het Vlaams Neerhof".
-Bijkomende kaart van het gezin aan 3 € (*), zonder fokkersboek, zonder "Het Vlaams Neerhof".

(*) indien aangevraagd voor 1 februari.

 

Tijdens de ledenvergaderingen van november en december kan je jouw fokkerskaart aanvragen voor het volgende seizoen.

 

Alles ligt klaar, je moet enkel kijken of alles juist is ingevuld en het formulier ondertekenen.
Ook onze schatbewaarder is ter plaatse zodat je het financiële ook dadelijk kan afhandelen.

 

Overschrijven kan op het rekeningnummer IBAN: BE95 2930 0208 5858 - BIC: GEBABEBB van
"De PAJOTTENLANDERS vzw", Meersstraat 106, 1742 TERNAT.

 

! OPGELET ! VERGEET NIET UW EMAILADRES, TELEFOONNR. EN ADRES DOOR TE GEVEN
AAN LUDWIG VAN ROY via ludwig.van.roy@telenet.be

 

De leden krijgen in ruil voor hun lidgeld niets dan voordelen (en geen enkele verplichting!)


Privacy: Door uw lidmaatschap gaat u akkoord dat wij uw gegevens opnemen in het personenbestand van vzw De Pajottenlanders. Het enige doel waarvoor uw gegevens gebruikt worden, is om u het clubblad te kunnen bezorgen en/of om u op de hoogte te houden van activiteiten van vzw De Pajottenlanders. De gegevens in het personenbestand worden niet aan derden doorgegeven. Voor inzage, correctie of schrapping van uw gegevens, kan u altijd contact opnemen met ludwig.van.roy@telenet.be.